BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na schválenie dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v časti „doba nájmu“ a to z doby neurčitej na dobu určitú do 31.1.2019 ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.