BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. n

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013, časť B., zo dňa 25. - 26. 09. 2013 - petícia proti stavbe na pozemku parc. č. 17342/203 v k. ú. Rača na Hagarovej ulici


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.