BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 37

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1460/14, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/16 a parc. č. 1460/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.