BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 36

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 213/26 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 vo vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.