BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 34

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/10, parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12, Ing. Antonovi Scheberovi a Danici Scheberovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.