BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č. 298/2, parc. č. 1538, parc. č. 3547, parc. č. 1306 na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.