Bod č. 9

Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine: 1. Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Karlovská 3, Bratislava , 2. Základnej umeleckej školy Daliborovo nám. č.2, Bratislava, 3. Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2, Bratislava, 4. Základnej umeleckej školy Vrbenského 1, Bratislava, 5. Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava, 6. Základnej umeleckej školy Hálkova 56, Bratislava, 7. Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského Laurinská 20, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.