Bod č. 8

Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.