Bod č. 19

Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, občianske združenie, na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.