Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2014 a predĺženie termínov plnenia uznesenia č. 1286/2013 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 10. 2013 a uznesenia č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.