Bod č. 7

Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1611/2014 časť C bod 1.2 zo dňa 25. a 26. 6. 2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.