Bod č. 53

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/1, Matúšova ulica Bratislava - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.