Bod č. 50

Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.