Bod č. 47

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou s priľahlým pozemkom - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.