Bod č. 37

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, parc. č. 2967 a parc. č. 2957/2 spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.