Bod č. 35

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.