Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a nebytových priestorov v areáli kina Zora v Bratislave, k. ú. Trnávka, spoločnosti OPTOTEL s.r.o. v Bratislave a spoločnosti Autoservis Žuro s.r.o. v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.