Bod č. 3

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Papraďová 3,5, Jána Stanislava 18, vlastníkom garáží a nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.