Bod č. 28

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.