Bod č. 19

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.