Bod č. 9

Návrh na schválenie predĺženia zmluvy o ubytovaní ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Rajčianskej 8 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.