Bod č. 55

Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.