Bod č. 51

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.