Bod č. 45

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 879/4 a parc. č. 879/5, Jánovi Kubušovi s manželkou - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.