Bod č. 44

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2241/44, parc. č. 2241/45, parc. č. 2241/46, parc. č. 2241/47, parc. č. 2241/48, parc. č. 2241/49, parc. č. 2237/12, parc. č. 2239/8, parc. č. 2244/26, parc. č. 2244/30 a parc. č. 2244/34, pod stavbou cyklomostu Bratislavskému samosprávnemu kraju


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.