Bod č. 40

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k.ú. Trnávka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.