BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, parc. č. 18996/41, k. ú. Vinohrady, Františkovi Baligovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.