Bod č. 13

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, v k.ú. Staré Mesto a to parc.č.4746/60, spoločnosti Zamen Invest, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.