Bod č. l

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 12, Klincová 5, Jelačičova 16, 18, Čiližská 1, Riazanská 48, 50, Hálkova 46, 48, 50, 52, Ladislava Dérera 2, Ladislava Dérera 4, Nejedlého 12, Wolkrova 7, Nobelovo námestie 9, Vígľašská 9, Vígľašská 6 vlastníkom bytov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.