Bod č. j

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou ÚMK a ich plnení v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.