Bod č. d

Informácia o postupe obstarania zmien a doplnkov územného plánu hl.m. SR Bratislavy v lokalite Kráľova hora


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.