Bod č. 71a

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.