Bod č. 71

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 13210/2 a parc. č. 22074/14 do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.