Bod č. 70

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, Júnova ulica, JUDr. Jánovi Krajčimu a Alžbete Krajčiovej - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.