Bod č. 65

Návrh na predaj rekreačnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule, formou priameho predaja s cenovou ponukou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.