Bod č. 60

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19, Mlynská dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.