Bod č. 53

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v objekte na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.