Bod č. 51

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v objekte na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.