Bod č. 49

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Českej ul. č. 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.