Bod č. 48

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.