Bod č. 41

Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účasti zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, dotknutých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom doplnenia špecifických požiadaviek na priestorové usporiadanie a funkčné využitie plôch na úrovni mestských častí - vinice s bývaním - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.