Bod č. 4

Návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia vrátane návrhu na financovanie - ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.