Bod č. 33

Zmena rozpočtu projektov Participatívneho rozpočtu - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.