Bod č. 32

Návrhy systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.