Bod č. 2

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.