Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spoločnosti MARINER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.