Bod č. h

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centre voľného času Štefánikova 35, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.