Bod č. g

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.