Bod č. 87

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku – garáže, Pečnianska 6 – garáže vlastníkom garáží – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.