Bod č. 84

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2823/17, 2823/39, 2823/46, 2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.